WARUNKI UZYTKOWANIA

Obowiązuje od 01 sierpnia 2012

NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC PONIZSZA UMOWE OKRESLAJACA WARUNKI UZYTKOWANIA. („WARUNKI UZYTKOWANIA” LUB „UMOWA”).

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ TRION WORLDS (WLACZAJAC W TO JAKAKOLWIEK POWIAZANA STRONE, SERWIS BADZ JEGO ELEMENT) („STRONA”). JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJA NINIEJSZEJ UMOWY, JEJ WARUNKÓW I ZASAD. JEZELI W OBOWIAZUJACYM PANA/PANIA PORZADKU PRAWNYM PAN/PANI JEST OSOBA NIEPELNOLETNIA MUSI SIE PAN/PANI UPEWNIC IZ PAN/PANI RODZIC BADZ OPIEKUN PRAWNY AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ZANIM BEDZIE MOGLA PAN/PANI KORZYSTAC ZE STRONY. NALEZY WYDRUKOWAC NINIEJSZA UMOWE I PRZECHOWYWAC DLA CELÓW ARCHIWALNYCH. JEZELI NIE AKCEPTUJE PAN/PANI WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOZE PAN/PANI KORZYSTAC Z NINIEJSZEJ STRONY.

TRION Worlds, Inc. („TRION”) dostarcza okreslona zawartosc, gry online (kazda jako „Gra”), lub uslugi, poprzez Strone, która jest publicznie dostepna lub która wymaga rejestracji lub zalogowania sie na bezplatne konto prowadzone przez TRION („Konto”). Kazda Gra sklada sie z dwóch elementów: (a) oprogramowania wraz towarzyszacymi mu materialami lub dokumentacja, wlaczajac w to kod autoryzacji Gry (lacznie „Klient Gry”), oraz (b) bedaca wlasnoscia TRION platforma internetowa („Serwis”)”. Niektóre gry moga oferowac mozliwosc zakupu waluty w grze („Waluta Wirtualna”), licencji na cyfrowe przedmioty w grze („Przedmioty Wirtualne”) za prawdziwe pieniadze i/lub inna specyficzna zawartosc gry („Zawartosc Premium” zgodnie z definicja zawarta w majacej zastosowanie Umowie Licencyjnej Uzytkownika Koncowego „EULA”).

Pana/Pani korzystanie ze Strony, Konta, Gry/Gier, Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu podlega niniejszym Warunkom Uzytkowania oraz Polityce Prywatności TRION, zalaczonych tutaj poprzez to odwolanie. Pana/Pani korzystanie z Gry i/lub Klienta Gry (wlaczajac w to jakiekolwiek powiazane z gra Przedmioty Wirtualne które moga byc oferowane w zwiazku z taka gra) podlegaja takze EULA takiej gry. Przed rozpoczeciem gry wymagana jest akceptacja majacych zastosowanie EULA, Polityki Prywatnosci oraz niniejszych Warunków Uzytkowania (lacznie „Umowy”). Jest Pan/Pani odpowiedzialna za jakiekolwiek oplaty za polaczenie internetowe które Pan/Pani ponosi w zwiazku z korzystaniem ze Strony, Konta, Gry, Klienta Gry i/lub Serwisu.

Jakiekolwiek, korzystanie, kopiowanie, modyfikacja lub dystrybucja Strony/Gry (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne), Klienta Gry lub Serwisu które nie jest wyraznie dopuszczone przez Umowy jest bezwzglednie zabronione.

1. Przekazanie Ograniczonej Licencji

Zgodnie z Pana/Pani zgoda i ciaglym przestrzeganiem Umów, moze Pan/Pani korzystac ze Strony, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja) i/lub wylacznie na niekomercyjny uzytek wlasny w celach rozrywkowych poprzez dostep za pomoca przegladarki internetowej lub autoryzowanego, niemodyfikowanego Klienta Gry. Nie moze Pan/Pani korzystac ze Strony, Konta, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry lub Serwisu dla jakiegokolwiek innego celu lub przy uzyciu innej metody.

2. Dodatkowe ograniczenia Licencji

Licencja przekazana Panu/Pani w Sekcji 1. podlega ograniczeniom wskazanym w Sekcji 1 i 2 (lacznie: „Ograniczenia Licencji”). Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne które moga byc oferowane w zwiazku z Gra/Grami w stopniu w jakim moze miec to zastosowanie), Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu z naruszeniem Ograniczen Licencji lub Umów bedzie stanowilo naruszenie praw TRION. Wyraza Pan/Pani zgode na to ze w zadnych okolicznosciach:

 1. nie bedzie Pan/Pani oszukiwac, korzystac z oprogramowania automatyzujacego (botów), korzystac z programów do hakowania, korzystac z modyfikacji lub wszelkich innych nieautoryzowanych programów stron trzecich stworzonych do modyfikowania wrazen plynacych z Gry.
 2. nie wykorzysta Pan/Pani, Gry/Gier ani zadnej jej czesci (takich jak powiazane z gra Przedmioty Wirtualne które moga byc oferowane w zwiazku z Gra/Grami), Klienta/Klientów Gry lub Serwisów do jakichkolwiek celów komercyjnych, wliczajac w to bez ograniczen (a) uzywanie w kawiarenkach internetowych, centrach gier komputerowych lub wszelkich lokacjach bez wyraznej, pisemnej zgody TRION (jak na przyklad wskazane w EULA Gry); (b) przekazywanie lub ulatwianie przekazywania reklam lub ofert handlowych; (c) gromadzenie Przedmiotów Wirtualnych i/lub zasobów na sprzedaz poza Gra; lub (d) wykonywanie uslug w ramach Gry w zamian za zaplate poza Gra, np. power-leveling etc.;
 3. nie wykorzysta Pan/Pani, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne które moga byc oferowane w zwiazku z Gra/Grami) ani zadnej jej czesci do wszelkich „e-sportów” lub grupowych konkursów sponsorowanych, promowanych lub udostepnianych przez wszelkie organizacje komercyjne lub non-profit bez wczesniejszej pisemnej zgody TRION.
 4. nie wykorzysta Pan/Pani, Strony, Konta, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu w sposób który nie jest wyraznie dopuszczalny przez niniejsza umowe. Bez ograniczania powyzszego, wyraza Pan/Pani zgode ze: (a) nie rozpocznie, wspomoze lub zaangazuje sie w jakiegokolwiek rodzaju atak, wlaczajac w to lecz nie ograniczajac do ataków DoS (denial of service) na Serwis lub inne próby zaklócenia Serwisu lub korzystania z Serwisu przez inna osobe lub (b) nie podejmie próby zdobycia nieautoryzowanego dostepu do serwisu, Kont zarejestrowanych na innych graczy lub systemów komputerowych lub sieci podlaczonych do Serwisu.
 5. Pan/Pani nie skopiuje, nie sprzeda, nie wykorzysta jako srodek inwestycyjny, nie bedzie handlowac, nie bedzie przenosic po za Gre/Gry lub w jakikolwiek inny sposób nieprawidlowo uzywac powiazanych z gra Przedmiotów Wirtualnych lub Zasobów w grze które moga byc oferowane w zwiazku z którakolwiek Gra/Grami.
 6. nie skorzysta z zadnego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, które moze przechwycic, „wydobyc”, lub w inny sposób gromadzic informacje z lub poprzez Strone, Konto/Konta, Gre/Gry (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów i/lub Serwis, wlaczajac w to bez ograniczen wszelkie oprogramowania, które odczytuja obszary pamieci RAM wykorzystywane przez Gre/Gry lub Serwis do przechowywania informacji o postaciach lub srodowisku Gry; zakladajac jednakze, iz TRION moze, wylacznie wedlug wlasnego uznania, zezwolic na korzystanie z niektórych interfejsów uzytkownika pochodzacych od stron trzecich;
 7. nie zmodyfikuje lub nie doprowadzi do modyfikacji jakichkolwiek plików, które sa czescia Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry lub Serwisu w sposób, który nie zostal wyraznie dozwolony przez TRION;
 8. nie udostepni, nie zapewni i nie rozwinie uslug kojarzenia Gry, Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu, ani nie przechwyci, nie bedzie emulowal lub nie przekieruje protokolów komunikacyjnych wykorzystywanych przez TRION w jakikolwiek sposób ani w jakimkolwiek celu, wliczajac w to bez ograniczen nieautoryzowane granie w Internecie, granie sieciowe lub granie jako czesc sieci podlegajacych agregacji tresci;
 9. nie ulatwi, nie stworzy i nie podtrzyma zadnego nieautoryzowanego polaczenia do Gry, Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu, wliczajac w to bez ograniczen (a) wszelkie polaczenia z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulowac Serwis (b) wszelkie polaczenia przy uzyciu programów lub narzedzi, które nie zostaly wyraznie zatwierdzone przez TRION;
 10. nie naruszy zadnego obowiazujacego prawa lub regulacji w zwiazku z korzystaniem ze Strony, Konta, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu; lub
 11. nie zaklóci lub nie wezmie udzialu w zaklócaniu (i) jakiegokolwiek komputera wykorzystywanego do wspierania Serwisu Gry (kazdy jako „Serwer”) lub (ii) doswiadczen z Gry innego gracza. WSZELKIE PRÓBY ZAKLÓCANIA SERWISU LUB PODWAZANIA PRAWNIE UZASADNIONEGO DZIALANIA KLIENTA GRY MOGA BYC UZNANE ZA NARUSZENIE PRAWA KARNEGO LUB PRAWA CYWILNEGO.

3. Uprawnienia do Konta i Rejestracja

Niniejszym oswiadcza Pan/Pani iz w swoim kraju zamieszkania jest Pan/Pani osoba pelnoletnia. Korporacje, spólki prawa handlowego, stowarzyszenia i inne jednostki prawne lub biznesowe nie moga otworzyc Konta. Ponadto oswiadcza Pan/Pani iz nie jest osoba której TRION zabronil korzystania z Serwisu. Wyraza Pan/Pani akceptacje niniejszych Warunków i Uzytkowania we wlasnym imieniu oraz wedle wlasnego uznania, dla jednej (1) osoby nieletniej której jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem prawnym oraz która upowaznil Pan/Pani do gry w Gre lub dostepu do Konta z wykorzystaniem Licencji Panu/Pani przekazanej. Pana/Pani dalsze korzystanie ze Strony, Konta, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne które moga byc oferowane w zwiazku z Gra/Grami), Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu oznacza i swiadczy ze Pan/Pani spelnia wymogi tych uprawnien.

W celu zalozenia Konta musi Pan/Pani udostepnic TRION okreslone dane osobowe takie jak (i) data urodzenia i kraj zamieszkania; (ii) imie i nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) haslo; (v) w okreslonych sytuacjach pytanie bezpieczenstwa wraz z odpowiedzia; (v) w niektórych przypadkach, dane platnicze wlaczajac w to Pana/Pani adres. Ma Pan/Pani takze mozliwosc wyboru publicznie widocznej nazwy uzytkownika która bedzie uzywana przy zamieszczaniu tresci na przeznaczonych do tego forach. Wybierajac nazwe uzytkownika NIE NALEZY uzywac danych osobowych (np. pelnego imienia, nazwiska lub adresu e-mail) które moglyby byc wykorzystane do zidentyfikowania Pana/Pani.

W kazdej chwili dysponuje Pan/Pani dostepem, mozliwoscia edytowania i aktualizowania informacji na Pana/Pani Koncie poprzez zawarty na Stronie Menager Konta. Oswiadcza Pan/Pani iz udzieli Pan/Pani prawdziwej, dokladnej oraz kompletnej informacji firmie TRION i ze zaktualizuje Pan/Pani te informacje natychmiast po zaistnieniu zmiany. Uznaje Pan/Pani iz w przypadku gdy udzielona informacja jest nieprawdziwa, niedokladna, nieaktualna lub niekompletna TRION zastrzega sobie prawo rozwiazania tej umowy, Pana/Pani Konta oraz zakonczenia Pana/Pani korzystania z Gry/Gier, Klienta/Klientów Gry i/lub Serwisu.

Nie wolno Panu/Pani przekazywac/dzielic sie lub udostepniac (z wyjatkiem wskazanej wyzej osoby nieletniej) informacji Pana/Pani Konta innym osobom. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Informacji Konta moze skutkowac zawieszeniem, zakonczeniem badz zlikwidowaniem Pana/Pani dostepu do Strony, gry lub Serwisu bez refundacji (wlaczajac w to jakiekolwiek oplaty niezaleznie od tego czy autoryzowane przez Pana/Pania czy nie).

4. Bezpieczenstwo Konta

Jest Pan/Pani odpowiedzialna za utrzymanie poufnosci Pana/Pani Konta i wszystkich dzialan dokonywanym poprzez korzystanie z Konta, wlaczajac w to zakupy niezaleznie od tego czy autoryzowane przez Pana/Pania czy nie. Zgadza sie Pan/Pani zeby (i) natychmiast poinformowac TRION o jakimkolwiek nieautoryzowanym uzyciu Konta lub innym naruszeniu bezpieczenstwa i (ii) zabezpieczyc Pan/Pani Konto i komputer przed dostepem osób trzecich. TRION nie bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstale wskutek nie zastosowania sie do postanowien niniejszej sekcji. Co pewien czas moze byc Panu/Pani wydane nowe haslo lub moze Pan/Pani zostac poproszona o zmiane hasla.

Wprowadzilismy procedury fizyczne, elektroniczne oraz zarzadcze w celu wzmocnienia zabezpieczenia i zapobiegnieciu nieautoryzowanemu dostepowi i/lub ujawnieniu Pana/Pani danych osobowych. Mimo iz podjelismy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczenstwa Pana/Pani danych osobowych, transmisja w i poprzez Internet oraz dane osobowe przechowywane na naszych Serwerach lub Serwerach osób trzecich z których korzystamy sa narazone na ataki i nie mozna zagwarantowac ich bezpieczenstwa. Dodatkowo przekazy poprzez e-mail nie sa chronione poprzez zakodowanie i sa narazone na przechwycenie podczas transmisji.

5. Wlasnosc

TRION jest wlascicielem, posiada licencje lub w jakikolwiek inny sposób posiada prawo do calej zawartosci która pojawia sie na Stronie, w Grze (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i poprzez Serwis. Akceptuje Pan/Pani fakt, iz nie posiada Pan/Pani zadnych praw badz tytulu do takiej zawartosci, wlaczajac w to bez ograniczen jakiekolwiek inne atrybuty powiazane z jakimkolwiek Kontem badz przechowane w Serwisie.

Wszelka zawartosc wlaczajac jakiekolwiek komunikaty, obrazy, dzwieki i caly material i informacja która przedklada Pan/Pani (np. poprzez przesylanie lub transmisje) firmie TRION (lacznie „Zawartosc uzytkownika”) bedzie uwazana za, i pozostanie wlasnoscia TRION i/lub jego licencjodawców od momentu powstania. Zatem, niniejszym udziela Pan/Pani wiecznej, nieodwolalnej, ogólnoswiatowej, oplaconej, niewylacznej licencji (wlaczajac w to prawo do sublicencjonowania osobom trzecim), prawo do zwielokrotniania, naprawiania, modyfikowania, tlumaczenia, re-formatowania, tworzenia opracowan na podstawie, wytwarzania, wprowadzania do obrotu, publikowania, dystrybuowania, sprzedawania, licencjonowania, sublicencjonowania, przekazywania, wynajmowania, wypozyczania, transmitowania, publicznego wystawiania, publicznego odtwarzania, dostarczania dostepu do transmisji elektronicznej, publicznego komunikowania poprzez srodki telekomunikacji, wystawiania, odtwarzania, wprowadzania do pamieci komputera i korzystania w praktyce z takiej Zawartosci Uzytkownika jak wszystkich zmodyfikowanych i zapozyczonych z niej prac w calosci lub w czesci, w jakimkolwiek jezyku i jakichkolwiek mediach dzis znanych lub jeszcze nie znanych, bez jakiegokolwiek zawiadomienia lub przypisywaniu Panu/Pani i bez zadnego wymogu uzyskania zgody lub zaplaty Panu/Pani (lub jakiejkolwiek innej osobie lub jednostce). W stopniu dopuszczalnym przez obowiazujace Prawo niniejszym zrzeka sie Pan/Pani jakichkolwiek autorskich praw osobistych posiadanych w lub do jakiejkolwiek Zawartosci Uzytkownika.

Jezeli zamieszcza Pan/Pani lub przesyla jakakolwiek Zawartosc Uzytkownika na Strone lub poprzez Serwis, wlaczajac w to Czat (zdefiniowany ponizej), zobowiazuje sie Pan/Pani ze (i) wszystkie materialy sa plikami nalezacymi do Pana/Pani które nie naruszaja zadnego prawa innej osoby lub beda wymagac rekompensaty wobec innej osoby lub jednostki, (ii) jest Pan/Pani wlascicielem praw autorskich do tych materialów lub wszystkich praw niezbednych do autoryzowania ich nieograniczonego uzywania i dystrybucji i (iii) ukonczyla Pan/Pani osiemnascie (18) lat lub wiecej. Jest Pan/Pani swiadoma ze od momentu zamieszczenia lub przeslania jakiejkolwiek takiej zawartosci kazdy bedzie mógl pobrac i/lub dystrybuowac ten material. Niniejszym zrzeka sie Pan/Pani jakichkolwiek i wszelkich roszczen przeciwko TRION i zwalnia TRION z jakiejkolwiek i wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajacej z lub powiazanej z przekazaniem lub korzystaniem lub transmitowaniem takiej zawartosci przez TRION lub strone trzecia.

Cala zawartosc, gry i inna informacja oferowana na lub poprzez Strone podlega ochronie praw autorskich i znaków towarowych, jak wyszczególniono w naszej Nocie Prawnej. Strona, Gra/Gry (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i Serwis i cala jego zawartosc sa chronione poprzez prawo wlasnosci intelektualnej Stanów Zjednoczonych i pozostale miedzynarodowe prawo wlasnosci intelektualnej. TRION i jego licencjodawcy zastrzegaja sobie wszystkie prawa w zwiazku ze Strona, Gra/Grami (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów gry i Serwis wliczajac to bez ograniczen wylaczne prawo do tworzenia zapozyczonych stamtad prac. Zobowiazuje sie Pan/Pani iz nie stworzy Pan/Pani zadnej pracy autorskiej w oparciu o Strone, Gre/Gry (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i Serwis z wylaczeniem sytuacji gdy jest to wyraznie zezwolone przez TRION. Dodatkowo z wyjatkiem wskazanym w Sekcji 1 i 2 powyzej , TRION nie zezwala na korzystanie przez Pana/Pania z nalezacych do TRION znaków towarowych, znaków uslug, nazw handlowych, log, nazw domen, zwrotów, trade dress (lacznie „marki TRION”) w zadnych okolicznosciach bez pisemnej umowy licencyjnej. Jakakolwiek reprodukcja, redystrybucja czy modyfikacja Strony, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i Serwis w sposób niezgodny z obowiazujacymi EULA Gry lub ta Umowa jest zabronione przez prawo i moze skutkowac surowymi konsekwencjami prawa cywilnego i karnego.

6. Brak prawa wlasnosci do Konta

NIEZALEZNIE OD ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE POSTANOWIEN, JEST PAN/PANI SWIADOMA I AKCEPTUJE FAKT IZ NIE BEDZIE PAN/PANI POSIADAC PRAWA WLASNOSCI LUB INNYCH KORZYSCI Z WLASNOSCI DO JAKICHKOLWIEK KONT PRZECHOWYWANYCH LUB PRZETRZYMYWANYCH NA PLATFORMIE LUB SERWERACH TRION I JEST PAN/PANI SWIADOMY I AKCEPTUJE FAKT ZE WSZYSTKIE PRAWA W I DO TYCH KONT BEDA ZAWSZE WLASNOSCIA I WYKORZYSTYWANE NA KORZYSC TRION. TRION nie uznaje transferów Kont. Nie moze Pan/Pani nabyc, sprzedac, podarowac ani wymienic Konta, ani oferowac kupna, sprzedazy, darowizny lub wymiany Konta, a wszelkie takie dzialania nie beda mialy mocy prawnej.

7. Wlasnosc Wirtualna

Wyraza Pan/Pani zgode na to iz TRION zachowuje nieograniczone prawo do modyfikowania swojej Gry/Gier i wszystkich aspektów bohaterów, przedmiotów punktów i monet, wliczajac w to Walute Wirtualna, w niej obecnych. Jest Pan/Pani swiadom ze TRION dokonywal i bedzie dokonywal zmian w swojej Grze/Grach. Jest Pan/Pani swiadom ze TRION moze i bedzie wedle wlasnego uznania zmienial elementy, funkcje czy mozliwosci jakiegokolwiek elementu którejkolwiek z jego Gier czy Przedmiotów Wirtualnych (które moga, miedzy innymi, uczynic Przedmioty Wirtualne znacznie cenniejszymi, efektywnymi lub funkcjonalnymi lub mniej cennymi, efektywnymi lub funkcjonalnymi, czesciej lub rzadziej wystepujacymi lub wyeliminowac je w calosci). Jest Pan/Pani swiadom i wyraza zgode ze wszystkie Przedmioty Wirtualne przedstawiaja ograniczone prawa licencyjne jako podlegajace warunkom niniejszej umowy i nie podlegaja wykupieniu od TRION za zadna kwote pieniedzy lub wartosc pieniezna w zadnym czasie.

TRION moze zaoferowac mozliwosc zakupu Waluty Wirtualnej za rzeczywiste pieniadze. Zakupiona Waluta Wirtualna moze byc wykorzystana wylacznie do pozyskania rozmaitych Przedmiotów Wirtualnych oferowanych przez TRION i nie posiada wartosci pienieznej. Przedmioty Wirtualne moga równiez byc przyznawane przez TRION za darmo, w ramach promocji badz wyprzedazy, lub w okreslonych okolicznosciach moga byc pozyskane poprzez gre. Darmowe i/lub promocyjne Przedmioty Wirtualne oferowane przez TRION moga wygasnac wedle wylacznego uznania TRION w kazdym czasie. TRION nie uznaje jakichkolwiek domniemanych transferów wlasnosci wirtualnej dokonanych po za Gra lub domniemanej sprzedazy, podarowania, lub wymiany w swiecie rzeczywistym czegokolwiek co pojawia sie lub pochodzi z Gry. Zatem sprzedaz Przedmiotów Wirtualnych za rzeczywiste pieniadze lub wymiana takich Przedmiotów Wirtualnych za jakakolwiek wartosc po za gra jest niedopuszczalna. Niezaleznie od tego jak pozyskane przedmioty Wirtualne sa nie przenoszalne na Konta innych osób, nie gromadza one odsetek i nie sa ubezpieczone przez Federalna Korporacje Ubezpieczen Wkladów – FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Z wyjatkiem ograniczonej, odwolalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Przedmiotów Wirtualnych w grze, nie posiada Pan/Pani zadnego prawa ani tytulu do takich Przedmiotów Wirtualnych.

8. Zawieszenie/Usuniecie Konta

TRION MOZE ZAWIESIC, ZMODYFIKOWAC, ZLIKWIDOWAC LUB USUNAC JAKIEKOLWIEK KONTO W DOWOLNYM MOMENCIE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY BADZ BEZ PRZYCZYNY, ZA WCZESNIEJSZYM UPRZEDZENIEM LUB BEZ TAKIEGO UPRZEDZENIA. Konta zlikwidowane przez TRION z powodu jakiegokolwiek naduzycia, wlaczajac bez ograniczen naruszenie niniejszych Warunków uzytkowania lub EULA gry, nie beda reaktywowane z jakiegokolwiek powodu. W celu wyjasniania a nie ograniczenia, wiekszosc przypadków zawieszenia, zlikwidowania i/lub usuniecia jest skutkiem naruszenia niniejszych Warunków uzytkowania badz obowiazujacych EULA gry.

9. Prywatnosc

Nasza ogólna Polityka Prywatnosci zawiera dodatkowe warunki powiazane z ewentualnym korzystaniem przez nas, zbieraniem i ujawnianiem Pana/Pani danych osobowych. Oswiadcza Pan/Pani iz zapoznal sie z, zrozumial i akceptuje nasza Polityke Prywatnosci oraz zawarte w niej warunki. Jezeli przebywa Pan/Pani poza Stanami Zjednoczonymi prosimy miec na uwadze iz dostarczana przez Pana/Pania informacja moze zostac wyslana do Stanów Zjednoczonych. Poprzez korzystanie ze Strony, Gry lub Serwisu, zgadza sie Pan/Pani na przeslanie Pana/Pani danych do Stanów Zjednoczonych lub strony trzeciej lub jurysdykcji która moze byc odpowiednio zaangazowana w dostarczanie i dzialanie Strony, Gry lub Serwisu,

Strona jest przeznaczona dla powszechnego odbiorcy i nie jest przeznaczona dla dzieci ponizej 13 (w USA) lub 12 (w Europie) roku zycia. TRION nie zbiera celowo danych osobowych od dzieci w tym wieku.

10. Kontrolowanie Zawartosci oraz Ujawnianie

TRION nie moze i nie kontroluje lub nie monitoruje calej Zawartosci Uzytkownika. Jakkolwiek nasi reprezentanci moga monitorowac i/lub rejestrowac Pana/Pani komunikacje (wlaczajac w to bez ograniczen rozmowy na czacie) kiedy przebywa Pan/Pani na Stronie, gra w Gre lub korzysta z Serwisu i niniejszym udziela Pan/Pani nieodwolalnej zgody na takie monitorowanie i rejestrowanie. Jest Pan/Pani swiadoma i akceptuje fakt ze nie oczekuje Pan/Pani prywatnosci dotyczacej transmisji jakiejkolwiek Zawartosci Uzytkownika, wlaczajac w to bez ograniczen rozmowy na czacie i rozmowy glosowe. Nie przyjmujemy odpowiedzialnosci za Zawartosc Uzytkownika wygenerowana przez uzytkowników. Mamy prawo lecz nie obowiazek, wedle wlasnego wylacznego uznania do edytowania, odmowy zamieszczenia lub usuniecia jakiejkolwiek Zawartosci Uzytkownika. ZASTRZEGAMY TAKZE PRAWO, ABY W KAZDEJ CHWILI WEDLE WLASNEGO WYLACZNEGO UZNANIA UJAWNIC JAKAKOLWIEK ZAWARTOSC UZYTKOWNIKA (WLACZAJAC W TO LECZ NIE OGRANICZAJAC ROZMOWY NA CZACIE, ROZMOWY GLOSOWE, ADRES IP I DANE OSOBOWE, Z DOWOLNEGO POWODU, wlaczajac w to bez ograniczen (a) aby zadoscuczynic wymaganiom obowiazujacego prawa, regulacji, procesu prawnego lub organu rzadowego (b) w celu wyegzekwowania postanowien niniejszej Umowy; (c) aby uchronic prawa i roszczenia przyslugujace TRION; (d) jezeli wedle wlasnego uzasadnionego uznania uwazamy iz czyjes zdrowie lub bezpieczenstwo moze byc zagrozone lub (e) aby zglosic przestepstwo lub inne niewlasciwe zachowanie.

11. Zasady Zachowania

Korzystanie przez Pana/Pania z Gry podlega okreslonym zasadom. Te zasady („Zasady Zachowania”) utrzymywane i egzekwowane wylacznie przez TRION, musza byc uznane przez wszystkich graczy. Jest Pana/Pani obowiazkiem przestrzeganie i zrozumienie tych Zasad Zachowania. Zasady te nie sa wyczerpujace i TRION zastrzega sobie prawo do okreslenia które zachowanie uwazane jest za sprzeczne z duchem Gry i do podjecia takich srodków dyscyplinarnych które uzna za wlasciwe wlaczajac w to likwidacje i usuniecie Konta. TRION zastrzega sobie prawo do modyfikowania Zasad Zachowania w dowolnej chwili.

A. Zasady dotyczace Nazwy uzytkownika i Nazw Gildii.

Kazdy uzytkownik wybierze imie postaci lub pozwoli Serwisowi na automatyczny losowy wybór imienia. Dodatkowo, gracze moga formowac grupy takie jak „gildie”, „frakcje” lub „klany” i takie grupy beda musialy dokonac wyboru nazwy dla takiej grupy. Podczas wyboru imienia postaci, tworzenia grupy badz tworzenia w inny sposób etykiety która bedzie widoczna dla innych graczy korzystajacych z Gry lub Serwisu obowiazkowe jest przestrzeganie niniejszych wytycznych oraz dobrych obyczajów. Jezeli TRION uzna taka etykiete za obrazliwa lub niewlasciwa, moze wedle wlasnego wylacznego uznania zmienic nazwe, usunac etykiete i/lub zawiesic lub zakonczyc Korzystanie przez Pana/Pania z Gry i/lub Serwisu. W szczególnosci nie wolno Panu Pani korzystac z nazwy/imienia:

 1. Nalezacej do innych osób w celu podania sie za te osobe, wlaczajac w to bez ograniczen „Mistrza Gry” lub jakiegokolwiek innego pracownika lub przedstawiciela TRION
 2. Które zawiera wulgarny jezyk lub które w inny sposób sa obrazliwe, szkalujace, obsceniczne, nienawistne, rasistowskie, etnicznie lub inny sposób niewlasciwe
 3. Jest przedmiotem praw innej osoby badz jednostki, bez pisemnego upowaznienia od tej osoby/jednostki
 4. Które nalezy do postaci popkultury, celebryty badz osobistosci medialnej
 5. Które jest, zawiera badz jest w znacznym stopniu podobne do znaku towarowego lub znaku uslug niezaleznie od tego czy zarejestrowanego badz nie
 6. Które nalezy do jakiejkolwiek postaci religijnej lub bóstwa.
 7. Które jest zapozyczonym z Gry/Gier TRION
 8. Które jest nawiazujacym do narkotyków, seksu, alkoholu i dzialalnosci przestepczej
 9. Które jest zlozonym z czesciowych lub calych zdan (n.p. „Getpwned”, „Luvtodance” itp.)
 10. Które jest zlozonym z jazgotu (np. „Qwerty”,”Asdfasdf”,”Trionpdq”)
 11. Odnoszacych sie do postaci lub ikon pop kultury (np. „McLovin”, „Kyle Broflovski”,”Catwoman”).
 12. Które jest korzystajace ze slangu internetowego (np. „Roflmao”,”Roxxurboxx”,”Lolzumad”); lub
 13. Które zawieraja tytuly. Dla celów tej podsekcji, „tytuly zawierac oznaczac bedac, nie ograniczajac „tytuly – stopnie” (np. „General Chow” czy „Kapitan Kangaroo”), „tytuly monarchistyczne” (np. „Król Loko”, „Lord Pauley C”) i „tytuly religijne” (np. „Papiez” lub „Czcigodny Run”.)

Niedozwolone jest korzystanie z bledów w pisowni badz alternatywnej pisowni w celu ominiecia ograniczen wymienionych powyzej tak jak niedozwolone jest korzystanie z pierwszych i ostatnich imion które polaczone naruszaja powyzej wskazane ograniczenia. Uzywanie którejkolwiek nazwy aby nekac lub przeszkadzac innej osobie, grupie lub gildii bedzie skutkowac dzialaniami dyscyplinarnymi w stosunku do naruszajacych Kont i moze skutkowac usunieciem postaci. Konta których postacie zostaly usuniete w skutek naruszenia tych zasad nie sa upowaznione do skorzystania z przywileju zwrotu.

Niedozwolone jest korzystanie z bledów w pisowni badz alternatywnej pisowni w celu ominiecia ograniczen wymienionych powyzej tak jak niedozwolone jest korzystanie z pierwszych i ostatnich imion które polaczone naruszaja powyzej wskazane ograniczenia. Uzywanie którejkolwiek nazwy aby nekac lub przeszkadzac innej osobie, grupie lub gildii bedzie skutkowac dzialaniami dyscyplinarnymi w stosunku do naruszajacych Kont i moze skutkowac usunieciem postaci. Konta których postacie zostaly usuniete w skutek naruszenia tych zasad nie sa upowaznione do skorzystania z przywileju zwrotu.

Komunikacja na Stronie, w Grze lub poprzez Serwis z innymi uzytkownikami oraz reprezentantami TRION niezaleznie od tego czy w formie tekstowej, glosowej lub innej (lacznie „Czat”) stanowi integralna czesc Gry i Serwisu.

Rozumie Pan/Pani ze uzywajac Czatu moze spotkac sie Pan/Pani z komunikatami (wlaczajac w to forme pisemna, glosowa, elektroniczna, cyfrowa, odczytywana przez maszyne lub inna) która moze Pan/Pani uznac za niedopuszczalna. Rozumie Pan/Pani ze jakakolwiek zawartosc wyslana lub pojawiajaca sie poprzez Czat stanowi wylaczna odpowiedzialnosc osoby lub osób transmitujacych taka zawartosc. Oznacza to ze Pan/Pani a nie TRION sa w pelni odpowiedzialni za transmitowana przez Pana/Pania zawartosc. W zadnych okolicznosciach TRION lub jego licencjodawcy nie beda odpowiedzialni za bledy lub zaniedbania w jakiekolwiek zawartosci lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku dostepu, pobierania, ogladania, sluchania, zdolnosci lub niezdolnosci do korzystania z jakiejkolwiek zawartosci wlaczajac w to zawartosc uzytkownika.

Korzystajac z Czatu nie wolno Panu/Pani:

 1. Transmitowac lub zamieszczac jakiejkolwiek zawartosci badz slownictwa które, w wylacznym i absolutnym wlasnym uznaniu TRION, moze byc uznane za obrazliwe wlaczajac bez ograniczen zawartosc lub slownictwo które jest bezprawne, krzywdzace, stanowi grozbe, lzace, dreczace, szkalujace, wulgarne, nienawistne, jednoznacznie seksualne, rasowo etnicznie lub w inny sposób niepoprawne, nie wolno Panu/Pani uzywac bledów w pisowni badz pisowni alternatywnej do obejscia wyzej wskazanych ograniczen dot. tresci i jezyka.
 2. Podejmowac dzialan których celem jest rozpraszanie, takich jak celowe przewijanie okna Czatu szybciej niz inni uzytkownicy sa w stanie przeczytac i/lub ustanawianie algorytmów z duza iloscia tekstu, które uzyte moga zaklócic normalny przebieg Czatu.
 3. Zaklócac normalny przebieg dialogu w Czacie lub inaczej dzialac w sposób negatywnie wplywajacy na innych uzytkowników, wlaczajac w to bez ograniczen nagabywanie w celach komercyjnych i/lub zamieszczanie reklam towarów i uslug dostepnych po za swiatem Gry.
 4. Przesylac powtarzajacych sie nieproszonych i niemile widzianych wiadomosci do jednego uzytkownika lub w powtarzajacy sie sposób zamieszczac podobne wiadomosci w obszarze Czatu, wlaczajac w to bez ograniczen reklamowanie dóbr lub uslug.
 5. Komunikowac lub zamieszczac w Grze lub na stronach internetowych i forach powiazanych z gra dane osobowe któregokolwiek uzytkownika. Uzytkownik moze przesylac jego/jej dane osobowe w wiadomosci prywatnej skierowanej do pojedynczego uzytkownika.
 6. Dreczyc, grozic, przesladowac, zawstydzac, ranic, wykazywac niechciane zainteresowanie lub powodowac dyskomfort jakiegokolwiek uzytkownika Gry lub Strony
 7. Uczestniczyc w dzialaniach które wedlug wylacznego i absolutnego uznania TRION skutkuja lub moga skutkowac okradzeniem autoryzowanego uzytkownika Gry lub strony ze zlota, broni, zbroi lub innych przedmiotów które ten uzytkownik zdobyl poprzez autoryzowane granie w Gre (wlaczajac w to bez ograniczen uczestniczenie w prowadzonych przez graczy kasynach wlaczajac w to te które korzystaja z roll mechanic).
 8. Wcielac sie w jakakolwiek prawdziwa postac, wlaczajac w to bez ograniczen „Mistrza Gry” lub innego przedstawiciela lub pracownika TRION jak i nie wolno Panu/Pani komunikowac sie w Grze na Stronie lub Serwisie w jakikolwiek sposób który móglby sugerowac iz Pana/Pani wiadomosc stanowi wiadomosc Serwera badz w inny sposób zostala zamieszona przez przedstawiciela lub pracownika TRION.

B. Zasady dot. Gry.

Gra moze oferowac rózne warianty rozgrywki (wlaczajac w to np. „gracz vs. gracz”). Okreslone dzialania nie moga byc uznane za uczciwe i beda traktowane jako powazne naruszenie niniejszych Warunków Uzytkowania. Do dzialan tych naleza bez ograniczen

 1. Korzystanie z lub wykorzystywanie bledów w projektowaniu, elementów które nie zostaly udokumentowane, i/lub bledów oprogramowania do uzyskania dostepu który w inny sposób nie bylby osiagalny oraz do uzyskania przewagi na innymi graczami
 2. Uczestniczenie w dzialaniach które wg. wylacznego i ostatecznego uznania TRION skutkuja lub moga skutkowac okradzeniem autoryzowanego uzytkownika Gry lub Strony ze zlota, broni, zbroi lub innych przedmiotów które ten uzytkownik zdobyl poprzez autoryzowane granie w Gre (wlaczajac w to bez ograniczen uczestniczenie w prowadzonych przez graczy kasynach wlaczajac w to te które korzystaja z roll mechanic).
 3. Zachowanie zabronione przez EULA lub w innym miejscu Warunków Uzytkowania
 4. Wszystko co TRION uznaje za sprzeczne z „duchem” Gry.

12. Polityka Sprzedazy

Uzytkownik Strony posiadajacy Konto moze zakupic produkty i uslugi TRION takie jak pobranie Gry lub Przedmiotu Wirtualnego na stronie lub poprzez inny mechanizm zakupów internetowych który TRION moze zaoferowac („Sklep”). Przedmioty oferowane przez sklep sluza wylacznie uzytkowi osobistemu. Rezerwujemy sobie prawo anulowania zamówien które zdaja sie byc przeznaczone do celów komercyjnych badz sprzedazy. W przypadku anulowania zamówienia zostanie Pan/Pani powiadomiona poprzez adres e-mail podany w zamówieniu i/lub powiazany z Pana/Pani Kontem. Niniejszym wyraza Pan/Pani zgode na otrzymywanie wszystkich wiadomosci i zapisów od TRION w formie elektronicznej i jest Pan/Pani swiadoma ze obedzie Pan/Pani mogla otrzymac takie wiadomosci i zapisy od TRION w formie papierowej tylko po bezposrednim skontaktowaniu sie z nami i zgloszeniu takiego zadania.

System handlowy TRION korzysta z technologii SSL podczas gdy Pan/Pani przesyla do TRION informacje platnicze (np. numer karty kredytowej). Prosimy pamietac iz predkosc pobierania moze róznic sie w zaleznosci od takich czynników jak Pana/Pani polaczenie z Internetem oraz ruchu na Serwerach w danym momencie.

A. Przedsprzedaz

Co pewien okres czasu TRION moze sprzedawac cyfrowe wersje okreslonej Gry/Gier, Przedmiotów Wirtualnych, produktów lub uslug poprzez Sklep przed data ich udostepnienia do sprzedazy. Zakup takiej Gry/Gier, produktu i uslug podlega warunkom kazdej takiej oferty okreslonej w majacym zastosowanie opisie produktu w Sklepie. Jezeli dokonuje Pan/Pani zakupu cyfrowego produktu przez Sklep (taki jak Gra lub Przedmiot Wirtualny) (i) otrzyma Pan/Pani e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia , (ii) otrzyma Pan/Pani powiazane prawa na Pana/Pani Koncie (np. przedmioty bonusowe, wczesny lub beta dostep i/lub Gre). (iii) otrzyma Pan/Pani dostep do takiej Gry, produktu lub serwisu wraz udostepnieniem go do sprzedazy (iv) nie otrzyma Pan/Pani od TRION zadnego produktu w formie materialnej. Jakiekolwiek czasowe uprawnienia do gry (takie jak 30 dni gry zawartych w zakupie Gry poprzez nowe Konto Gry) beda rozpoczynac sie od pierwszego zalogowania do Pana/Pani konta nastepujacego po udostepnieniu takiej Gry/Gier do sprzedazy.

Prosimy byc swiadomym iz wszelkie daty udostepnienia do sprzedazy sa podane tylko w przyblizeniu i jako takie moga ulegac zmianie.

B. Zakup

Jezeli zdecydowal sie Pan/Pani dokonac zakupu którejkolwiek Gry, produktu, uslugi (wliczajac w to usluge subskrypcyjna) i/lub Przedmiotu Wirtualnego poprzez system handlowy TRION, wraz z Pana/Pani zgoda tych warunków i zlozeniem zamówienia, niniejszym zgadza sie Pan/Pani ze mamy prawo automatycznie obciazyc Pana/Pani karte kredytowa lub rachunek stosownymi odpowiednimi oplatami oraz obowiazujacymi podatkami do czego Pan/Pani nas upowaznia. Zgadza sie Pan/Pani uiscic wszystkie oplaty poniesione przez Pana /Pania lub kogokolwiek korzystajacego z Przypisanego Panu/Pani konta. Zgadza sie Pan/Pani poinformowac natychmiast TRION o jakichkolwiek zmianach numerów rachunków kart kredytowych i debetowych, ich dat waznosci i/lub adresu na który ma zostac przeslany rachunek oraz zgadza sie Pan/Pani poinformowac natychmiast TRION o anulowaniu badz utracie waznosci Pana/Pani karty kredytowej. Po zlozeniu zamówienia otrzyma Pan/Pani e-mail ze szczególami dot. zakupu. Prosimy wydrukowac ten e-mail i przechowywac do celów archiwalnych.

Jezeli zdecyduje sie Pan/Pani wykorzystac którys kod promocyjny w zamian za którykolwiek produkt i/lub usluge, jest Pan/Pani swiadom ze kod ten zostanie ostatecznie skonsumowany i zamieniony w ten produkt i/lub usluge. Jezeli nie wskazano inaczej, wartosc pieniezna zamieszona w Sklepie za jakikolwiek produkt lub usluge oferowana za wykorzystanie ww. kodu zawiera w sobie kwote podatku.

Moze Pan/Pani zakupic lub wykorzystac karty gry które umozliwiaja Panu/Pani dostep pre-paid do Gry/Gier TRION (kazda sprzedawana oddzielnie) (kazda jako „Karta Gry”) za okreslony okres subskrypcji lub okreslona kwote Waluty Wirtualnej. Jezeli udostepniamy Karte Gry i Pan/Pani uzywa Karty Gry do oplacenia uslugi subskrypcyjnej (dla Gry dla której posiada Pan/Pani Klienta Gry) poprzez Sklep, karta gry powinna udostepnic Pana/Pani usluge subskrypcyjna za okres wskazany na Karcie Gry i nastepnie bedzie musial Pan/Pani dokonac dodatkowej platnosci metoda akceptowana przez TRION lub zakupic kolejna karte Gry na nastepne okresy subskrypcyjne lub Pana/Pani subskrypcja zostanie zakonczona.

TRION moze zmienic ceny oferowanych towarów i uslug, wlaczajac w to bez ograniczen plany subskrypcji i lub Przedmioty Wirtualne dla kazdej Gry w dowolnym momencie.

Wszystkie obciazenia Pana/Pani karty kredytowej badz rachunku sa widoczne w sekcji Menagera Konta Klienta – Historii transakcji.

C. Cykliczne oplaty

Niektóre Gry, zawartosc, produkty i/lub uslugi oferowane na lub poprzez Strone lub Serwis moga byc oferowane na podstawie oplat. Jezeli zakupil Pan/Pani oparty na subskrypcji produkt lub usluge za kazdym razem gdy subskrypcja utraci waznosc mamy prawo obciazyc Pana/Pani karte kredytowa lub rachunek obowiazujaca w tym momencie oplata za przedluzenie subskrypcji wraz z obowiazujacym podatkiem do czego niniejszym Pan/Pani nas upowaznia. Jezeli decyduje sie Pan/Pani na zakup lub subskrypcje takiego produktu i/lub uslug gwarantuje Pan/Pani (i) ze jest pelnoletni/pelnoletnia w kraju zamieszkania lub bedac osoba niepelnoletnia posiada zgode rodziców, (ii) korzysta bedac upowaznionym z karty kredytowej lub innej akceptowanej przez TRION metody platniczej, (iii) dostarcza informacji która cala jest prawdziwa i dokladna (wlaczajac bez ograniczen numer karty kredytowej i date jej waznosci) oraz (iv) ze oplaty beda dokonywane automatycznie ( np. obciazajac karte kredytowa lub rachunek) jezeli nie i dopóki twierdzaco nie anuluje Pan/Pani tej subskrypcji i/lub Pana/Pani Konta w sposób zgodny z obowiazujacymi warunkami. Jezeli nie bedziemy w stanie obciazyc Pana/Pani karty kredytowej badz rachunku bankowego w dniu utraty waznosci subskrypcji moze ona zostac natychmiast zakonczona i Pana/Pani dostep do stosownego produktu i uslugi zostanie ograniczony do bezplatnych funkcji jezeli takie wystepuja. W przypadku w którym anuluje Pan/Pani subskrypcje, TRION nie zwróci zadnych poniesionych i naleznych od Pana/Pani do tego momentu oplat.

D. Wirtualna Waluta i/lub Wirtualne Przedmioty

Zakupy Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów nie podlegaja zwrotowi chyba ze co innego wynika z przepisów prawa.
TRION jezeli uzna za konieczne, wedle wlasnego wylacznego i ostatecznego uznania moze ograniczyc calkowita ilosc Wirtualnej Waluty i Wirtualnych Przedmiotów która mozna zakupic za jednym razem, i/lub ograniczyc calkowita ilosc Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów która moze byc przetrzymywana na Pana/Pani Koncie.

Jest Pan/Pani calkowicie odpowiedzialny za weryfikacje czy wlasciwa ilosc Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów zostala dodana lub odjeta od Pana/Pani konta podczas danej transakcji. Jest Pan/Pani calkowicie odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie TRION jezeli uwaza Pan/Pani iz zostal popelniony blad w stosunku do Pana/Pani Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów. TRION wedle wlasnego uznania moze zazadac dodatkowej informacji i/lub dokumentacji w celu zweryfikowania Pana/Pani twierdzen. Posiadajac informacje które TRION uwaza za potrzebne do weryfikacji Pana/Pani twierdzen, moze on podjac kroki dazace do zamrozenia Pana/Pani Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów i jezeli zamrozone moga zostac odmrozone gdy TRION przywróci Panu/Pani kontrole nad Wirtualna Waluta i/lub Wirtualnymi Przedmiotami. Niezaleznie od kroków podejmowanych przez TRION w Pana/Pani imieniu jest Pan/Pani swiadoma i zgadza sie ze TRION wedle wlasnego wylacznego i ostatecznego uznania okresli czy Pana/Pani twierdzenie jest uzasadnione i jezeli tak to jakie srodki do podjecia beda wlasciwe.

TRION zastrzega sobie prawo do redukcji, likwidacji, dezaktywacji, zawieszenia badz zakonczenia Pana/Pani Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów jezeli TRION okresli wedle wlasnego uznania, po zbadaniu sprawy, ze nieprawidlowo uzywal Pan/Pani tej Wirtualnej Waluty i/lub Wirtualnych Przedmiotów poprzez wykorzystywanie ich do oszukanczej lub nielegalnej dzialalnosci.

Jezeli pozostawia Pan/Pani saldo Wirtualnej Waluty nieuzywane przez pewien okres okreslony w prawie dot. Pana/Pani kraju i porzuconej/niechcianej wlasnosci badz jezeli Pana/Pani Konto zostalo zamkniete dobrowolnie lub niedobrowolnie, mozemy przekazac saldo Pana/Pani Wirtualnej Waluty zgodnie z obowiazujacym nas prawem, wlaczajac w to przekazanie srodków powiazanych z Pana/Pani saldem Wirtualnej Waluty wlasciwemu organowi panstwa tam gdzie prawo tego wymaga.

JEST PAN/PANI SWIADOM ZE WIRTUALNA WALUTA I/LUB WIRTUALNE PRZEDMIOTY NIE POSIADAJA WARTOSCI PIENIEZNEJ I NIE MOGA BYC WYMIENIANE NA PIENIADZE, TOWARY I INNE DOBRA O WARTOSCI PIENIEZNEJ.

E. Polityka Refundacji

WSZYSTKIE OPLATY SUBSKRYPCYJNE (WLACZAJAC W TO JAKIEKOLWIEK KARTY GRY WYMIENIONE NA USLUGI SUBSKRYPCYJNE) I OPLATY POWIAZANE Z PRZEDMIOTAMI WIRTUALNYMI, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA, NALEZY UISCIC NATYCHMIAST I NIE PODLEGAJA ONE ZWROTOWI. ZGADZA SIE PAN/PANI ZE TRION NIE MA OBOWIAZKU DOKONAC REFUNDACJI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I ZE NIE OTRZYMA PAN/PANI ZWROTU PIENIEDZY ZA OKRES OPLACONY PRE-PAID I/LUB PRZEDMIOTY WIRTUALNE GDY PANA/PANI KONTO ZOSTALO DOBROWOLNIE LUB NIEDOBROWOLNIE ZAMKNIETE. Ponadto, odnosnie produktów lub uslug (takie jak Gra/Gry lub Wirtualne Przedmioty) które mozna pobrac natychmiast po dokonaniu zakupu, nie beda dokonywane zadne zwroty pieniedzy za dokonanie takich zakupów. Jezeli prawo lub niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, pobrane produkty, numery sluzace do aktywacji badz odblokowania pobranego oprogramowania (wlaczajac w to jakakolwiek Gre/Gry i/lub Klienta/Klientów Gry) i Przedmioty Wirtualne nie podlegaja refundacji czy wymianie za jakakolwiek sume pieniedzy lub wartosc pieniezna.

13. Linki

Strona i Serwis, wlaczajac w to jakiekolwiek elementy Czatu, moze dostarczac, i uzytkownicy moga zamieszczac w wiadomosciach linki do innych stron internetowych badz zasobów. TRION i jego licencjodawcy nie sa odpowiedzialni za dostepnosc takich zewnetrznych stron i zasobów i nie zatwierdzaja ani nie sa odpowiedzialni za jakakolwiek zawartosc, reklamy, produkty i materialy zamieszczone na lub dostepne przez te strony czy zasoby. TRION jego licencjodawcy nie sa bezposrednio i posrednio odpowiedzialni za szkody badz straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w zwiazku z uzyciem, niemoznoscia uzycia zaleznoscia od jakiejkolwiek takiej zawartosci, towarów lub uslug dostepnych na takich zewnetrznych stronach lub zasobach.

14. Monetyzacja materialów filmowych z gry na YouTube

Jezeli zamierza Pan/Pani partycypowac w programie podzialu zysku serwisu YouTube poprzez umieszczanie reklam obok filmów z Pana/Pani autoryzowanej gry, TRION wyraza na to zgode pod warunkiem iz Pan/Pani:

A. Zapobiegnie pojawianiu sie na kanale YouTube reklam, poprzez stosowanie nastepujacych filtrów Google® AdSense, nalezacych do nastepujacych kategorii:

 1. reklam zwiazanych z podmiotami konkurencyjnymi do TRION
 2. reklam zwiazanych z farmingiem i innymi dzialaniami zabronionymi przez Warunki Uzytkowania TRION, Polityke Prywatnosci TRION lub zalaczona Umowe Licencyjna Uzytkownika Koncowego
 3. reklam bedacych w konflikcie z ESRB Gry lub podobnym rankingiem

B. Zapewni ze wszystkie Filmy z Pana/Pani autoryzowanej gry pojawiajace sie na kanale YouTube pozostana w zgodzie z ESRB Gry lub podobnym rankingiem

TRION ma prawo monitorowac cala zawartosc kanalu YouTube i zadac od Pana/Pani usuniecia jakichkolwiek reklam które, wedle wlasnego uznania TRION, naruszaja te Umowe. TRION zastrzega sobie prawo do odwolania zgody tutaj udzielonej w kazdej chwili wedle wlasnego ostatecznego i wylacznego uznania

15. Polityka dot. dodatków

TRION z przyjemnoscia uznaje olbrzymi wysilek i pasje w rozwijaniu dodatków interfejsu uzytkownika gry („Addon”). Jakkolwiek TRION rezerwuje prawo wedle wlasnego wylacznego i ostatecznego uznania do monitorowania, zawieszania, modyfikowania, zakonczenia rozwoju i korzystania z Addon. Rozwój i korzystanie z Addon podlega niniejszej Umowie.

A. Rozwój i Dystrybucja Addon

Niniejszy przepis formalizuje rozwój i dystrybucje Addon. Celem tego przepisu jest zapewnienie integralnosci Strony, Gry/Gier i Serwisu oraz kontynuowanie promowania przynoszacego radosc naszym graczom srodowiska gry. Nieprzestrzeganie tego przepisu skutkowac moze podjeciem dzialan wliczajac w to kroki prawne.

 1. Wszystkie Addon musza byc zgodne z obowiazujacymi EULA Gry oraz niniejsza Umowa
 2. Wszystkie Addon, wlaczajac wszystkie ich wersje i elementy, musza byc dystrybuowane za darmo. Ponadto Dystrybutorzy nie moga pobierac oplat lub rekompensacji w zadnej innej formie w zamian za uslugi zwiazane z Addon.
 3. Addon nie moga zawierac reklam w jakiejkolwiek formie, wlaczajac w to prosby o donacje wewnatrz gry, chyba ze TRION wyraznie wyrazi na to zgode
 4. Addon nie moga zawierac obrazliwego lub kontrowersyjnego materialu i musza pozostac w zgodzie rankingiem ESRB (i podobnymi rankingami na swiecie) który ma zastosowanie do Gry.
 5. Caly kod Addon musi byc w pelni widoczny, nie ukryty badz zamaskowany w jakikolwiek sposób i bez ograniczen dostepny i widoczny publicznie.
 6. Addon nie moze negatywnie wplywac na Serwis, Gre jego elementy lub innych graczy wliczajac bez ograniczen nadmierne uzywanie systemu czat, niepotrzebne pobieranie z twardego dysku lub obnizac predkosc kratek.
 7. TRION zastrzega sobie prawo wylaczenia któregokolwiek Addon lub funkcjonalnosci Addon wedle wlasnego uznania.

B. Zastrzezenie dot. Addon

Moze Pan/Pani korzystac z interfejsu Addon stworzonego przez czlonków spolecznosci graczy. Pani/Pana korzystanie ze Strony, Konta, Gry, Klientów Gry i Serwisu podlega niniejszej Umowie i obowiazujacej polityki dodatków interfejsu uzytkownika gry. Niniejszym przyjmuje Pan/Pani do wiadomosci ze te Addon nie zostaly przygotowane i przetestowane przez TRION. W wyniku tego TRION nie moze i wyraznie zrzeka sie jakiejkolwiek wyraznej lub domyslnej gwarancji wlaczajac w to bez ograniczen jakiekolwiek domyslne gwarancje rynkowosci lub przydatnosci do konkretnego celu. Te Addon moga zawierac bledy, bug-i, problemy lub inne ograniczenia. Korzystanie z któregokolwiek Addon jest wylacznie na wlasne ryzyko i TRION nie ponosi za nie odpowiedzialnosci.

16. Opowiadania, grafika i strony tworzone przez fanów

TRION z uwaga i przyjemnoscia zapozna sie z Pana/Pani komentarzami dotyczacymi swojej Strony, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z Gra Przedmioty które moga byc oferowane w zwiazku ta Gra/Grami), Klientem/Klientami Gier i/lub serwisem. Niestety, zasady korporacyjne TRION nie pozwalaja na rozwazanie lub akceptacje twórczych pomyslów, sugestii badz materialów które nie zostaly wyraznie zamówione. Powodem przyjecia tej zasady byla chec zapobiezenia mozliwych przyszlych nieporozumien w sytuacji gdy projekty rozwiniete przez profesjonalny personel TRION moga wydawac sie innym podobnymi do ich twórczych prac. W zwiazku z tym musimy zwrócic sie do Pana/Pani z prosba o nie przesylanie nam oryginalnych twórczych materialów wlaczajac w to pomysly dot. gry lub szaty graficznej.

TRION niniejszym udziela kazdemu z graczy (majacemu oparcie w prawie), przy czym zostanie to automatycznie odebrane w momencie w którym Konto gracza traci waznosc, ograniczona, osobista, nie-wylaczna, nieprzenoszalna, bez prawa do sublicencji licencje do uzywania (a) okreslonego tytulu Gry i (b) materialów chronionych znakami towarowymi i prawem autorskim z danej Gry, wlaczajac w to nazwy, obrazy postaci nie bedacych graczami (NPCs), bóstw, potworów, lokalizacji, przedmiotów postaci, Przedmiotów Wirtualnych i tla oraz zrzutów ekranów zawierajacych którekolwiek z powyzszych, wylacznie w celu wykorzystania jako material (np. tzw. opowiadania i grafika tworzona przez graczy) który taki gracz zamieszcza na Stronie i/lub przesyla poprzez Czat zgodnie z niniejsza Umowa, i w zaden inny sposób.

Wylacznie w odniesieniu do Pana/Pani stron internetowych poswieconych Grze/Grom które TRION rozwija/ publikuje lub dystrybuuje (kazda jako „fan-strona”) i zgodnie z niniejszymi warunkami udzielamy Panu/Pani ograniczonej, nie-wylacznej, nie przenoszalnej, nie przypisywanej, nie podlegajacej sublicencjonowaniu, w pelni odwolywalnej zgody na zwielokrotnienie i redystrybucje okreslonych powiazanych z gra zawartosci które TRION uznaje wyraznie za przeznaczone do uzywania na potrzeby fan-stron („zawartosc fan-stron”). Nie wolno Panu/Pani wypozyczac, wynajmowac, reprodukowac, modyfikowac, tworzyc w oparciu o prac, lub w inny sposób wykorzystywac zawartosc fan-stron niz jest do wyraznie dopuszczone w tym miejscu. Jezeli zamierza Pan/Pani pobierac oplaty subskrypcyjne lub oplaty za dostep do fan-strony, musi Pan/Pani zawrzec z nami umowe licencyjna, jako ze ograniczona zgoda zawarta w tym miejscu nie obejmuje takiej okolicznosci. Fan-strony które cytuja Strone lub Gre musza ograniczyc cytat do maksymalnie paragrafu i zamiescic link do pelnego artykulu lub wiadomosci na Stronie, zamiast reprodukowac cala jego zawartosc, w tym przypadku udzielana jest zgoda na zamieszczenie na fan-stronie linku do Strony. Zgadza sie Pan/Pani na zamieszczenie znaku towarowego TRION, informacji o prawie autorskich i innych prawach, jak wskazano na stronie danej Gry, podczas wyswietlana zawartosci Fan-strony. Nie wolno Panu/Pani zmieniac lub usuwac jakiejkolwiek informacji identyfikujacej lub informacji dot. zarzadzania prawami autorskimi przekazywanej w zwiazku z kopiami zawartosci fan-strony, jak i nie wolno Panu/Pani podwazac prawa wlasnosci TRION (lub jego licencjodawców) do zawartosci fan-stron jak i uzywac i przyjmowac znaków towarowych które w mylacy sposób bylyby podobne do znaków towarowych TRION, lub w inny sposób naruszac prawa wlasnosci intelektualnej TRION (lub jego licencjodawców) dot. zawartosci fan-stron. Pana/Pani wlasnosc w Fan-stronie nie obejmuje zawartosci fan-strony i prac opartych na zawartosci fan-strony. Fan strona nie jest „wspólna praca” („Joint Work”, w rozumieniu United Stated Copyright Act, tytul 17 US Code.) TRION zastrzega wszystkie prawa, tytuly i korzysci w i do zawartosci Fan-strony które nie zostaly w tym miejscu wyraznie przyznane wlaczajac w to prawo do odmowy, wedle wlasnego uznania, udzielenie opisanej tutaj zgody jakiejkolwiek Fan-stronie lub odwolania tej zgody w dowolnym momencie. W zadnym przypadku TRION nie bedzie odpowiedzialny za jakakolwiek bezposrednia, posrednia, incydentalna, wtórna, specjalna lub przykladna szkode jakiegokolwiek rodzaju w zwiazku z ta zgoda.

17. Zawiadomienie o Naruszeniu

Respektujemy prawa wlasnosci intelektualnej innych i oczekujemy tego od osób wizytujacych strone i graczy. Zgodnie z 17 U.S.C. 512(i) United States Copyright Act („Ustawa”), TRION przyjal i stosuje polityke poszanowania praw autorskich co prowadzi do usuniecia we wlasciwych okolicznosciach, uzytkowników Gry, Stron i Serwisów które naruszaja wlasnosc intelektualna. TRION moze zablokowac dostep dostawcom zawartosci badz uczestnikom Czat-u którzy w powtarzajacy sie sposób dostarczaja lub zamieszczaja chroniona zawartosc bez potrzebnych praw i pozwolen.

Jezeli uwaza Pan/Pani ze Pana/Pani praca zostala skopiowana i jest dostepna na Stronie lub w Grze w sposób który narusza prawa autorskie, ma Pan/Pani mozliwosc poinformowac nas poprzez zawiadomienie naszego agenta ds. praw autorskich (wskazany ponizej) w formie pisemnej oraz zgodnej z wymaganiami Ustawy i zawierajacej nastepujace informacje:

 1. Podpis lub podpis elektroniczny osoby autoryzowanej do dzialania w imieniu wlasciciela wylacznego prawa które jest rzekomo naruszane
 2. Opis pracy chronionej prawem autorskim która jest rzekomo naruszana oraz, w przypadku wiekszej ilosci takich prac które ma objac jedno zawiadomienie – lista tych prac
 3. Opis rzekomego naruszajacego materialu i informacja umozliwiajaca jego lokalizacje
 4. Informacja umozliwiajaca skontaktowanie sie z Panem/Pania, taka jak adres, numer telefonu i/lub adres e-mail.
 5. Oswiadczenie iz w dobrej wierze uwaza Pan/Pani ze wykorzystanie materialu okreslone w zawiadomieniu nie jest autoryzowane przez wlasciciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo
 6. Oswiadczenie, pod sankcja krzywoprzysiestwa, ze informacja w zawiadomieniu jest dokladna i ze jest Pan/Pani umocowana do egzekwowania praw autorskich które rzekomo sa naruszane.

Adres desygnowanego Agenta do którego nalezy przesylac zawiadomienia o rzekomych naruszeniach:

TRION Worlds, Inc.
Attention: Legal Department
2400 Bridge Parkway, Ste 100
Redwood City, California 94065
United States
Telephone: 1.650.631.9800
Facsimile: 1.650.631.9815
E-mail: legal@TRIONworlds.com

Wskazany adres e-mail jest przeznaczony wylacznie do otrzymywania zawiadomienia o rzekomych naruszeniach (Notifications of Claimed Infringement) w rozumieniu Digital Millennium Copyright Act of 1998, w rozumieniu Ustawy. Nie jest przeznaczony do otrzymywania ogólnych pytan i zadan udzielenia zgody dot. uzywania zawartosci TRION.

18. Zmiany w Warunkach Uzytkowania, Grze lub Serwisie

TRION zastrzega sobie prawo wedle wlasnego i wylacznego uznania do zmiany, modyfikowania, dodawania, ograniczana, uzupelniania, zawieszania, usuwania lub kasowania w dowolnym momencie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, jakiegokolwiek elementu Strony, Gry/Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i lub Serwisu, godzin dostepu, zawartosci, danych, elementów, przebiegu gry, przedmiotów (wlaczajac w to sposób który czyni przedmioty wirtualne wyraznie bardziej lub mniej cenne, efektywne, powszechne lub dostepne), serwisu, oprogramowania serwera lub wyposazenia potrzebnego dla dostepu do Strony Gry /Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i lub Serwisu, skutecznego niezaleznie od wczesniejszego zawiadomienia, przy zalozeniu iz istotne zmiany niniejszych Warunków Uzytkowania nie beda mialy skutków retroaktywnych. Jezeli jakiekolwiek przyszle zmiany w tej Umowie sa niemozliwe do zaakceptowania przez Pana/Pania lub powoduja iz nie przestrzegaja Pan/Pani tej Umowy maja Panstwo obowiazek natychmiastowego zaprzestania korzystania ze Strony, Gry /Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i lub Serwisu. Pana/Pani dalsze korzystanie ze Strony, Gry /Gier (wlaczajac w to powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i lub Serwisu nastepujace po zmianie Umowy stanowic bedzie pelna i nieodwolalna akceptacje wszystkich zmian. TRION moze równiez ograniczyc pewne elementy lub Pana/Pani dostep do czesci lub calosci Gry bez uprzedzenia i ponoszenia odpowiedzialnosci.

Rozumie Pan/Pani iz gry on-line i specyfikacja systemu potrzebnego do grania w takie gry moze ewoluowac wraz z uplywem czasu. TRION zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub zwiekszania specyfikacji systemu potrzebnego do gry w Gre w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W takim przypadku, Pan/Pani a nie TRION bedzie odpowiedzialna za zakup potrzebnego dodatkowego oprogramowania i/lub sprzetu w celu uzyskania dostepu i gry w takie Gry.

TRION moze zazadac aby Pan/Pani pobral i zainstalowal aktualizacje Serwisu i/lub Gier które zainstalowane sa na Pana/Pani komputerze. Zgadza sie Pan/Pani ze TRION moze aktualizowac Gre/Gry, Klienta/Klientów Gry i Serwisu na Pana/Pani komputerze bez wczesniejszego informowania o tym.

19. Rozwiazanie

Umowa jest skuteczna az do rozwiazania. Moze Pan/Pani rozwiazac te umowe poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony, usuniecie Klienta Gry i skasowania wszystkich kont, elementów i uslug które Pan/Pani subskrybuje. Nadal bedzie Pan/Pani obciazana i odpowiedzialna z okresowe oplaty subskrypcyjne powiazane z Gra, elementem (takim jak powiazane z gra Przedmioty Wirtualne, w stopniu w jakim moze miec to zastosowanie) lub serwisu do momentu w którym twierdzaca skasuje Pan/Pani takie konto Gry, element lub usluge w sposób okreslony przez majace zastosowanie warunki i umowe licencyjna uzytkownika koncowego. TRION moze rozwiazac te umowe i/lub tymczasowo lub stale zawiesic Pana/Pani dostep do Konta, Gry, Strony i/lub Serwisu, skutecznie natychmiast niezaleznie od wczesniejszego zawiadomienia lub jego braku, i w sytuacji gdy Pana/Pani zachowanie zostanie uznane przez TRION, wedle wlasnego uznania, za nieakceptowalne lub naruszajace jego Warunki. Przepisy sekcji 5,6,7 oraz 20-26 beda obowiazywac mimo rozwiazania Umowy.

20. Sprostowanie dot. gwarancji

STRONA, KAZDA GRA (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA) I SERWIS SA DOSTARCZANE W STANIE TAKIM JAKI JEST WIDOCZNY BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, WYRAZNYCH BADZ DOMNIEMANYCH, WLACZAJAC W TO, BEZ OGRANICZEN, GWARANCJE PRZYDATNOSCI DO SPRZEDAZY LUB PRZYDATNOSCI DO JAKICHKOLWIEK CELÓW LUB UZYCIA, TYTULU, NIENARUSZALNOSCI I TYCH WYNIKAJACYCH Z ZASAD OBROTU GOSPODARCZEGO. TRION NIE GWARANTUJE ZE STRONA, PANA/PANI KONTO, GRA (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA) LUB SERWIS BEDA DOSTEPNE, POZBAWIONE ZAKLÓCEN LUB BLEDÓW, ICH WADY BEDA NAPRAWIONE LUB TEZ ZE GRA (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA), KLIENT GRY LUB SERWIS SA WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

21. Ograniczenia Odpowiedzialnosci

TRION NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STRATY POWSTALE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY, KONTA, GRY/GIER (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA), KLIENTA/KLIENTÓW GRY LUB SERWISU. W ZADNYCH OKOLICZNOSCIACH TRION, JEGO PODMIOTY ZALEZNE, LICENCJODAWCY, ODDZIALY LUB JAKAKOLWIEK OSOBA BADZ JEDNOSTKA ZAANGAZOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJE LUB DYSTRYBUCJE JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOSCI LUB SERWISU ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE, W GRZE LUB POPRZEZ SERWIS LUB ICH DYREKTORZY, URZEDNICY, PRACOWNICY CZY AGENCI („STRONY TRION”), NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKAKOLWIEK POSREDNIA, INCYDENTALNA, SPECJALNA, PRZYKLADOWA, KARNA, ZLIKWIDOWANA LUB INNA WAZKA SZKODE Z TYTULU KONTRAKTU, DELIKTU (WLACZAJAC W TO NIEDBALOSC), SCISLEJ ODPOWIEDZIALNOSCI LUB INNEJ TEORI ODPOWIEDZIALNOSCI, POWSTALEJ W WYNIKU PANA/PANI KORZYSTANIA ZE STRONY, KONTA, GRY (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA), KLIENTA GRY LUB SERWISU.

TRION NIE PRZYJMUJE I NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOKLADNOSC LUB WIARYGODNOSC JAKIEJKOLWIEK OPINII, PORADY LUB JAKIEKOLWIEK OBRAZLIWE, OSZCZERCZE, OBCENICZNE LUB NIELEGALNE TRESCI LUB ZACHOWANIE NA STRONIE, LUB W SERWISIE WLACZAJAC W TO BEZ OGRANICZEN WSZYSTKIE ELEMENTY CZATU, DOKONANE PRZEZ KOGOKOLWIEK INNEGO NIZ AUTORYZOWANI PRACOWNICY TRION WYKONUJACY OBOWIAZKI SLUZBOWE. W ZADNYCH OKOLICZNOSCIACH STRONY TRION NIE BEDA ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE PANA/PANI POLEGANIEM NA INFORMACJI POZYSKANEJ NA LUB POPRZEZ STRONE, WLACZAJAC W TO BEZ OGRANICZEN WSZYSTKIE ELEMENTY CZATU. W PANA/PANI ODPOWIEDZIALNOSCI LEZY OCENA DOKLADNOSCI, KOMPLETNOSCI I UZYTECZNOSCI JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI, OPINII , RADY LUB INNEJ ZAWAROSCI DOSTEPNEJ POPRZEZ STRONE LUB SERWIS WLACZAJAC W TO BEZ OGRANICZEN WSZYSTKIE ELEMENTY CZATU. PROSIMY ZAPOZNAC SIE Z OPINIA PROFESJONALISTÓW ODNOSNIE OCENY KTÓREJKOLWIEK DANEJ INFORMACJI, OPINII, RADY LUB INNEJ ZAWARTOSCI.

TRION I JEGO LICENCJODAWCY NIE ZATWIERDZAJA I NIE UDZIELAJA GWARANCJI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT BADZ USLUGE OFEROWANA PRZEZ OSOBE TRZECIA POPRZEZ STRONE, PANA/PANI KONTO, GRE (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA) KLIENTA GRY LUB SERWISU I ANI TRION ANI JEGO LICENCJODAWCY NIE BEDA STRONA LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIE BEDA MONITOROWAC JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIEDZY PANEM/PANIA A STRONA TRZECIA BEDACA DOSTAWCA PRODUKTU LUB USLUG. DOKONUJAC ZAKUPU PRODUKTU LUB USLUGI POPRZEZ JAKIEKOLWIEK MEDIUM LUB SRODOWISKO POWINIEN PAN/PANI KIEROWAC SIE SWOIM NAJLEPSZYM OSADEM I ZACHOWAC KONIECZNA OSTROZNOSC

JEST PAN/PANI SWIADOMA I ZGADZA SIE ZE JEDYNYM I WYLACZNYM SRODKIEM W PRZYPADKU SPORU Z TRION JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY, PANA/PANI KONTA, GRY/GIER (WLACZAJAC W TO POWIAZANE Z GRA PRZEDMIOTY WIRTUALNE, JEZELI TAKIE WYSTEPUJA) KLIENTA GRY LUB SERWISU I USUNIECIE WSZYSTKICH KONT ZAREJESTROWANYCH NA PANA/PANIA.

W zadnym przypadku laczna suma roszczen wobec TRION, wynikajacych z kontraktu, deliktu, scislej odpowiedzialnosci lub powstalej w inny sposób nie moze przekroczyc sumy oplat wniesionych przez Pana/Pania na rzecz TRION w ciagu ostatnich 6 miesiecy bezposrednio poprzedzajacych moment powstania takiego roszczenia. Poniewaz niektóre panstwa i systemy prawne nie dopuszczaja wylaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za kontraktowe lub incydentalne szkody, w tych krajach i systemach prawnych odpowiedzialnosc TRION i jego podmiotów powiazanych bedzie ograniczona w maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez prawo. DLATEGO TEZ WYZEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO STOPNIA NAWET JEZELI POZBAWIA TO DANY SRODEK JEGO PODSTAWOWEJ FUNKCJI.

22. Ubezpieczenie

NINIEJSZYM ZGADZA SIE PAN PANI BRONIC, UBEZPIECZAC I CHRONIC PRZED SZKODAMI TRION I JEGO LICENCJODAWCÓW ORAZ PODMIOTY OD NICH LUB OD TRION ZALEZNE PRZED JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI, ODPOWIEDZIALNOSCIA, SZKODA, STRATA GRZYWNA BADZ KARA NALOZONA PRZEZ SAD WLASCIWEJ JURYSDYKCJI LUB KOSZTAMI (WLACZAJAC W TO UZASADNIONE KOSZTY POMOCY PRAWNEJ) DOCHODZONYMI PRZEZ STRONE TRZECIA W WYNIKU PANA/PANI KORZYSTANIA, LUB OSZUSTWA, SPRZENIEWIERZENIA,NIEUCZCIWOSCI W ZWIAZKU ZE STRONA, PANA/PANI KONTEM, GRA, KLIENTEM GRY, PRZEDMIOTEM/PRZEDMIOTAMI WIRTUALNYMI GRY I LUB SERWISEM LUB NARUSZENIEM PRZEZ PANA/PANIA UWOMY BADZ OBOWIAZUJACEGO PRAWA BADZ KORZYSTANIA LUB WYSWIETLANIA NA STRONIE JAKIEJKOLWIEK STWORZONEJ PRZEZ PANA/PANIA ZAWARTOSCI.

23. Sila wyzsza

TRION nie bedzie odpowiadal za jakiekolwiek opóznienia lub niepowodzenia w dzialaniu wynikajace z przyczyn lezacych po za kontrola TRION, wlaczajac w to, bez ograniczen, niemoznosc dzialania spowodowana nieprzewidzianymi okolicznosciami badz przyczynami lezacymi po za kontrola TRION takimi jak naturalne katastrofy, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, akty wladz cywilnych i wojskowych, pozary, powodzie, wypadki, strajki, braki komunikacji, paliwa, energii sily roboczej badz zasobów.

24. Oswiadczenia

Niniejszym oswiadcza Pan/Pani i zgadza sie ze:

 1. URUCHOMIONA GRA MOZE MONITOROWAC PANA/PANI KOMPUTER, PAMIEC RAM I/LUB PROCESY PROCESORA (WLACZAJAC W TO ADRESY MAC, PLIKI SYSTEMU BADZ KONFIGURACJI, CRASH DATA ETC. ) W POSZUKIWANIU NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH DZIALAJACYCH RÓWNOCZESNIE Z GRA. ZA „NIEAUTORYZOWANE PROGRAMY STRON TRZECICH” NALEZY ROZUMIEC JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH KTÓRE UZYTE JEDNOCZESNIE LUB W ZWIAZKU Z GRA STANOWIC BEDZIE NARUSZENIE SEKCJI 1, 2 I 11. W SYTUACJI GDY GRA WYKRYWA NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRON TRZECICH, TRION MOZE (I) PRZESLAC INFORMACJE ZAWIERAJACA BEZ OGRANICZEN INFORMACJE DOT. KONTA, SZCZEGÓLY DOT. NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU STRONY TRZECIEJ KTÓRY ZOSTAL WYKRYTY I CZAS WYKRYCIA. I/LUB (II) WYEGZEKWOWAC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJACE Z KTÓREJKOLWIEK UMOWY Z LUB BEZ WCZESNIEJSZEGO INFORMOWANIA UZYTKOWNIKA.
 2. PODCZAS GDY GRA JEST URUCHOMIONA TRION MOZE POZYSKAC DANE IDENTYFIKUJACE DOT. PANA/PANI KOMPUTERA, WLACZAJAC W TO, BEZ OGRANICZEN PANA/PANI DYSKI TWARDE, PROCESOR, ADRES/ADRESY IP, SYSTEM/SYSTEMY OPERACYJNE W CELU UDOSKONALANIA GRY I/LUB USLUG ORAZ ABY PRZESTRZEGAC I EGZEKWOWAC PRZEPISY KTÓREJKOLWIEK Z UMÓW TRION.
 3. TRION moze bez wczesniejszego informowania, ujawnic Pana/Pani adres/adresy IP, dane osobowe, loginy czatu i inne informacje dot. Pana/Pani lub Pana/Pani aktywnosci w odpowiedzi na zadanie wymiaru sprawiedliwosci, nakaz sadowy lub w ramach innej prawnej procedury lub (b) jezeli TRION uwaza ze czyniac tak moze chronic Pana/Pani bezpieczenstwo lub bezpieczenstwo innych.
 4. TRION MOZE MONITOROWAC, NAGRYWAC, PRZEGLADAC, MODYFIKOWAC I/LUB UJAWNIAC PANA/PANI SESJE NA CZACIE, ZARÓWNO GLOSOWE JAK I TEKSTOWE, BEZ INFORMOWANIA PANA/PANI I NINIEJSZYM PAN/PANI UDZIELA ZGODY NA TAKIE MONITOROWNIE, NAGRYWNIE, PRZEGLADANIE, MODYFIKOWANIE I/LUB UJAWNIANIE. Dodatkowo, przyjmuje Pan/Pani do wiadomosci ze TRION nie ma obowiazku monitorowac Pana/Pani komunikacji elektronicznej i uczestniczy Pan/Pani w niej wylacznie na wlasne ryzyko i bez oczekiwan prywatnosci.
 5. Jest Pan/Pani w pelni odpowiedzialna za koszty wszystkich polaczen telefonicznych i internetowych razem z kosztami niezbednego sprzetu, serwisu, napraw i korekcji poniesionymi w zwiazku utrzymywaniem polaczenia z Serwerami.
 6. W przypadku gdy TRION sponsoruje, i Pan/Pani jest uprawnionym uczestnikiem i zwyciezca konkursu lub zakladu pienieznego, moze byc Pan/Pani zobowiazany do zgloszenia jako dochód podlegajacy opodatkowaniu wartosci jakichkolwiek nagród przez Pana/Pania uzyskanych. Aby odebrac nagrode bedzie Pan/Pani musiala podac wazny numer Ubezpieczenia Spolecznego badz numer identyfikacji podatkowej i jakakolwiek inna uzasadniona informacje której zazada TRION. TRION i/lub sponsorzy którzy zapewniaja dana nagrode moga zglosic jej wartosc do federalnych badz stanowych wladz podatkowych.

25. Sprawiedliwe odszkodowanie

Na wypadek naruszenia przez Pana/Pania tej umowy, niniejszym zgadza sie Pan/Pani iz TRION poniesie nieodwracalna szkode jezeli niniejsza umowa nie zostanie wyraznie wyegzekwowana i dlatego zgada sie Pan/Pani ze TRION bedzie upowazniony, bez kaucji badz innego zabezpieczenia lub dowodu szkody, do sprawiedliwego odszkodowania w odniesieniu do naruszen niniejszej umowy, w dodatku do innych odszkodowan do których TRION bylby uprawniony na podstawie obowiazujacego prawa. W sytuacji gdy któras ze stron rozpocznie spór sadowy w zwiazku z niniejsza Umowa i w zgodzie z Sekcja 26, strona wygrywajaca bedzie upowazniona do odzyskania od drugiej strony wszystkich kosztów, oplat za pomoc prawna i innych oplat poniesionych w tym sporze przez wygrywajaca strone.

26. Rozwiazywanie sporów

 1. Nieformalne Negocjacje. Aby przyspieszyc rozwiazanie sporu i dla kontroli kosztów sporu, kontrowersje lub roszczenie zwiazane z niniejsza Umowa („Spory”), Pan/Pani i TRION zgadzaja sie podjac wpierw próbe nieformalnych negocjacji Sporu (z wyjatkiem Sporów wymienionych ponizej) przez okres przynajmniej 30 dni przed wszczynaniem jakichkolwiek postepowan arbitrazowych badz sadowych. Takie nieformalne negocjacje rozpoczna sie od pisemnego powiadomienia jednej strony przez druga. TRION wysle swoje zawiadomienie na adres podany przez Pana/Pania w danych platniczych oraz przesle kopie na podany adres e-mail. Pan/Pani wysle swoje powiadomienie na adres TRION Worlds, Inc.,2400 Bridge Parkway, Ste 100, Redwood City, California 94065, Attention: Legal Department.
 2. Wiazacy Arbitraz. Jezeli Pan/Pani i TRION nie sa w stanie rozwiazac sporu poprzez nieformalne negocjacje, Pan/Pani lub TRION moze zdecydowac o rozwiazaniu Sporu (z wyjatkiem Sporów wymienionych ponizej) ostatecznie i wylacznie w drodze wiazacego arbitrazu. Decyzja o wyborze arbitrazu podjeta przez jedna ze stron jest ostateczna i wiazaca druga strone. ROZUMIE PAN/PANI ZE GDYBY NIE TEN PRZEPIS, MIALBY PAN PANI MOZLIWOSC ZLOZENIA POZWU I ROZPOCZECIA PROCESU W SADZIE. Arbitraz zostanie rozpoczety i bedzie prowadzony wedle zasad Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association („AAA”) i tam gdzie ma to zastosowanie wg. AAA’s Suplementary Procedures for Consumer Related Disputes („AAA Consumer Rules”) z czego obydwie sa dostepne na stronie AAA tj. www.adr.org. Ocena czy Spór bedzie podlegal arbitrazowi zostanie dokonana przez sad a nie arbitra na podstawie Federal Arbitration Act. Pana/Pani oplaty za arbitraz i Pana/Pani czesc wynagrodzenia dla arbitra podlegac bedzie zasadom AAA i tam gdzie ma to zastosowanie ograniczone bedzie przez AAA Consumer Rules. Jezeli te koszty w ocenie arbitra beda wygórowane, TRION oplaci wszystkie oplaty i koszty arbitrazu. Arbitraz moze byc prowadzony osobiscie, przez skladanie dokumentów, przez telefon badz on-line. Arbiter podejmie decyzje w formie pisemnej lecz nie ma obowiazku jej uzasadniac dopóki nie zazada tego któras ze stron. Arbiter musi przestrzegac obowiazujacego prawa i jakakolwiek decyzja moze byc podwazona w przypadku nieprzestrzegania tego warunku. Z wyjatkiem odmiennych sytuacji przewidzianych przez te Umowe, Pan/Pani i TRION moze domagac sie w sadzie nakazania arbitrazu, wstrzymania trwajacego arbitrazu lub potwierdzenia, zwolnienia lub wydania wyroku dot. decyzji podjetej przez arbitra.
 3. Ograniczenia. Pan/Pani oraz TRION zgadzacie sie ze jakikolwiek arbitraz bedzie ograniczony do Sporów pomiedzy Panem/Pania a TRION. W pelnym, dopuszczalnym przez prawo stopniu, (1) zaden arbitraz nie zostanie polaczony z innym: (2) nie jest dopuszczalne aby arbitraz byl przeprowadzony na podstawie pozwu zbiorowego lub na podstawie procedur pozwu zbiorowego. (3) Spór nie moze zostac rozpoczety w ramach rzekomej zdolnosci przedstawicielskiej w imieniu ogólu badz osoby trzeciej.
 4. Wyjatki od Nieformalnych Negocjacji i Arbitrazu. Pan/Pani oraz TRION zgadzacie sie ze ponizsze spory nie podlegaja ww. przepisom dot. nieformalnych negocjacji i wiazacego arbitrazu: (1) spory dot. egzekwowania, ochrony, waznosci praw wlasnosci intelektualnych nalezacych do Pana/Pani badz do TRION; (2) spory dotyczace lub wynikajace z oskarzen o kradziez, piractwo, naruszenie prywatnosci lub nieautoryzowane uzycie; i (3) roszczenia o wydanie nakazu sadowego.
 5. Lokalizacja. Strona jest kontrolowana i zarzadzana przez TRION z jego biur w Stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. TRION nie gwarantuje ze materialy na Stronie sa odpowiednie badz dostepne dla innych lokalizacji. Osoby decydujace sie na polaczenie ze Strona z innych lokalizacji robia to z wlasnej inicjatywy i sa odpowiedzialne za zgodnosc z lokalnymi prawami, jezeli i w stopniu w jakim one obowiazuja. Jezeli jest Pan/Pani mieszkancem Stanów Zjednoczonych, arbitraz odbedzie sie dowolnej rozsadnej lokalizacji w Stanach Zjednoczonych która bedzie Panu/Pani odpowiadala. Dla osób zamieszkujacych poza Stanami Zjednoczonymi jakikolwiek arbitraz inicjowany bedzie w hrabstwie San Francisco, w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Spory nie podlegajace arbitrazowi (inne niz postepowania dotyczace roszczen w sadach rozpatrujacych male roszczenia) lub przypadku nie podjecia decyzji o arbitrazu, beda rozpatrywane przez sad wlasciwej jurysdykcji w hrabstwie San Francisco, w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Pan/Pani oraz TRION zgadzacie sie uznac wlasciwosc tego Sadu.
 6. Obowiazujace Prawo. Z wyjatkiem przypadków gdy jest to wyraznie odmiennie wskazane, niniejsza umowa podlegac bedzie prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prawu stanu Kalifornia bez wzgledu na zasady wyboru prawa. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów jest wyraznie wylaczone. Klienci którzy lacza sie Serwisem z Kanady, Ameryki Lacinskiej, Meksyku, Ameryki Poludniowej, Karaibów, Australii i Nowej Zelandii moga podlegac innym prawom jezeli nie wyraza zgody na arbitraz wedle zasad wskazanych wyzej i w takim przypadku, wplynie to na niniejsza umowa jedynie do stopnia jaki jest wymagany przez taki system prawny. W tym przypadku Umowa powinna byc interpretowana tak aby zapewnic maksymalny skutek tym warunkom. Jezeli laczy sie Pan/Pani z Serwisem z Nowej Zelandii i jest Pan/Pani mieszkancem Nowej Zelandii, The New Zealand Consumer Guarantees Act of 1993 („Akt”) moze miec zastosowanie do Gry i/lub serwisu Panu/Pani dostarczonemu. Jezeli Akt ma zastosowanie, wtedy niezaleznie od innych postanowien Umowy, moga przyslugiwac Panu/Pani prawa i srodki przewidziane w Akcie które moga miec zastosowanie w dodatku do lub w stopniu w jakim sa niezgodne z , zamiast praw i srodków przewidzianych w tej Umowie. Osoby które zdecyduja sie polaczyc z serwisem z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, Kanada, Ameryka Lacinska, Meksykiem, Ameryka Poludniowa, Karaibami, Australia i Nowa Zelandia robia to z wlasnej inicjatywy odmiennie od postanowien niniejszej umowy i sa odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa jezeli i w stopniu w jakim prawo to obowiazuje. Jezeli sad wlasciwy ze wzgledu jurysdykcji uzna ze inny porzadek prawny ma zastosowanie, wtedy Umowa powinna byc egzekwowana najwiekszym dopuszczalnym przez ten porzadek stopniu i interpretowana w sposób zapewniajacy jej najwieksza skutecznosc
 7. Rozbieznosci. Pan/Pani i TRION zgadzacie sie ze w przypadku w którym którakolwiek czesc sekcji 26 okaze sie niedopuszczalna przez prawo lub nieegzekwowalna (z wyjatkiem któregokolwiek fragmentu 26(d)) bedzie ona pominieta a pozostalej czesci sekcji nadana bedzie pelna moc i skutecznosc. Jezeli sekcja 26(d) okaze sie niedopuszczalna przez prawo lub nieegzekwowalna ani Pan/Pani ani TRION nie podejmie decyzji o poddaniu arbitrazowi zadnego Sporu objetego takim fragmentem sekcji 26(d) i Spór ten rozstrzygniety zostanie przez sad wlasciwej jurysdykcji w hrabstwie San Francisco,w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki a Pan/Pani i TRION zgadzaja sie poddac jego jurysdykcji.

27. Rózne

Zgodnie z California Civil Code Section 1789.3, Kalifornijscy uzytkownicy Strony otrzymaja nastepujaca note dot. praw konsumenta: „Z oddzialem Skarg Wydzialu Uslug Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenta mozna sie skontaktowac pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem 1-800-952-5210

Oprogramowanie ze Strony, Gry (wlaczajac w to powiazane z Gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i Serwisu podlega kontroli exportowej Stanów Zjednoczonych. Zadne Oprogramowanie ze Strony, Gry (wlaczajac w to powiazane z Gra Przedmioty Wirtualne , jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i Serwisu nie moze byc pobrane lub w inny sposób eksportowane lub re-eksportowane (i) do (lub obywatela/mieszkanca) Kuby, Korei Pólnocnej, Iranu, Syrii, Sudanu lub innego panstwa na które USA nalozyly embargo lub (ii) do kogokolwiek figurujacego na liscie „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu USA lub w tabeli „Deny Orders” Departamentu Handlu USA. Poprzez korzystanie lub pobieranie oprogramowania ze Strony, Gry (wlaczajac w to powiazane z Gra Przedmioty Wirtualne, jezeli takie wystepuja), Klienta/Klientów Gry i Serwisu oswiadcza i gwarantuje Pan/Pani ze nie znajduje sie w/pod kontrola lub nie jest mieszkancem lub obywatelem takiego kraju i ze nie figuruje Pan/Pani na takiej liscie.

Prosimy miec na uwadze ze niektórzy ludzie sa podatni na ataki epilepsji lub utrate swiadomosci kiedy sa wystawieni blyskajace swiata i zwroty swiatla w zyciu codziennym. Takie osoby moga ulec atakowi podczas ogladania niektórych obrazów na monitorze lub grajac w okreslone gry video. Moze to dotyczyc osób które dotychczas nie mialy medycznej historii epilepsji i nigdy nie doswiadczyly ataku. Jezeli ktokolwiek w Pana/Pani rodzinie kiedykolwiek wykazywal syndromy wiazane z epilepsja (ataki badz utraty swiadomosci) bedac wystawionym na migajace swiatlo, prosimy o skonsultowanie sie z lekarzem przed rozpoczeciem gry. Doradzamy aby rodzice monitorowali korzystanie z gier wideo przez swoje dzieci. Jezeli dziecko wykazuje któres z ponizszych symptomów: zawroty glowy, rozmazany wzrok, drgania miesni badz wzroku, utraty swiadomosci, braki orientacji, niekontrolowane i niechciane ruchy podczas gry, nalezy natychmiast przerwac gre i skonsultowac sie z lekarzem. Prosimy pamietac aby podczas korzystania gry, zachowywac okreslone zasady ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, wlaczajac w to granie w stanie przemeczenia, korzystanie z 10-15 minutowych przerw na kazda godzine gry czy siedzenie w odpowiedniej odleglosci od monitora i granie w dobrze oswietlonym srodowisku.

TRION moze przeniesc te umowe, w calosci lub czesci, na rzecz kazdej osoby lub jednostki w dowolnym momencie z lub bez Pana/Pani zgody. Pan/Pani nie moze przeniesc tej umowy lub wynikajacych z niej praw, i kazda taka próba bedzie niewazna. Jezeli którykolwiek z przepisów tej umowy okaze sie niezgodny z prawem, niewazny badz jakiegokolwiek powodu nieegzekwowany wtedy powinien byc on uwazany za niezawarty w tej umowie i nie bedzie wplywac na waznosc i egzekwowalnosc pozostalych przepisów. Niepodjecie przez którakolwiek ze stron kroków w zwiazku z naruszeniem umowy nie pozbawia tej strony prawa do dzialania w odniesieniu do nastepnych lub wczesniejszych naruszen. Niniejsza Umowa Warunków Uzytkowania jest calkowitym i wyczerpujacym oswiadczeniem woli dot. umowy pomiedzy Panem/Pania a TRION dot. Serwisu i Umowa ta zastepuje wszelkie wczesniejsze lub wspólczesne umowy, ustne badz pisemne i wszystkie inne ustalenia pomiedzy Panem/Pania a TRION przy zalozeniu ze Umowa ta jest dodatkiem do, i nie zastepuje i nie wypiera majacych zastosowanie EULA gry lub Polityki Prywatnosci TRION. W sytuacji konfliktu badz niezgodnosci pomiedzy warunkami uzytkowania tej Umowy a EULA Gry, warunki EULA gry przewazaja. Zmiana tej umowy dopuszczalna jest wylacznie w sposób w niej opisany. Naglówki poszczególnych sekcji maja jedynie charakter redakcyjny i nie posiadaja mocy prawnej.

NINIEJSZYM OSWIADCZAM ZE PRZECZYTALEM I ZROZUMIALEM WARUNKI UZYTKOWANIA I ZGADZAM SIE ZE BEDE KORZYSTAL ZE STRONY, KONTA, GRY (WLACZAJAC W TO PRZEDMIOTY WIRTUALNE JEZELI TAKIE WYSTEPUJA) KLIENTA GRY I/LUB SERWISU BEDZIE ROWÓNOZNACZNE Z AKCPETACJA WARUNKÓW UZYTKOWANIA.